No3394性感美模奈沐子私房体操服秀火辣身材露豪乳撩人诱惑写真48P奈沐子秀人网

No3394性感美模奈沐子私房体操服秀火辣身材露豪乳撩人诱惑写真48P奈沐子秀人网

服柴胡汤已,渴者,属阳明,以法治之。沉而有力无力,是知里之寒热。

大抵阳热为邪,则腹满而咽干,阴寒为邪,则腹满而吐利,食不下。缘胆无出入之路,故从中治证,用小柴胡和解散而愈。

温经用附子,无干姜不热,甚则以泥清水加葱白煎之。若夫下利谵语而目直视,下利厥躁不得眠,下利发热,厥而自汗,下利厥冷,无脉,灸之不温而脉不出,下利日数十行,其脉反实,皆为不治之证,五者最忌者也。

若发渴,自利清水不多,腹胀者,亦当下之。 心腹濡满而气短者,邪在表而为虚。

阴寒为邪,则腹满而吐利,食不下。太阳少阴合病,下利干呕,脉实者,承气汤。

假若身不发热,岂敢汗乎?表证见者,人参败毒散。

Leave a Reply